‘Ik leer leren’ voor wie?

Jong geleerd ……..

Leren is best leuk…… helaas is de realiteit soms anders. Het kind loopt tegen situaties aan waar maar geen oplossing voor lijkt te zijn. Als ouder geeft u vanzelfsprekend uw kind de benodigde ondersteuning en adviezen maar helaas komen jullie samen niet tot een oplossing.

De Ik leer leren training is één van de mogelijkheden bij Bijdehand en uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 7/8 en de brugklas.
Met name ook kinderen en jongeren in het 2e leerjaar en het examenjaar  die vastlopen omdat ze de basisschool op hun sloffen doorliepen, hebben erg veel aan de training.
Ook MBO-ers en HBO-ers volgen de training (meest individueel) om er hun voordeel mee te doen om effectiever en meer efficiënt te leren.
Verder is de training heel geschikt voor:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met motivatieproblemen

Wat leer je tijdens de training:

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Omgaan met concentratieproblemen
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met motivatie
 • Aanleren van helpende leer strategieën
 • Leren van een goede leerorganisatie
 • Inzicht in eigen leermogelijkheden
 • Leren van elkaar

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik leer leren’ training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.
Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat ‘Ik leer leren’ over hoe te leren.

De training “Ik leer leren” geeft inzichten om de eigen leervoorkeuren te ontdekken. Er samen achter komen wat goed gaat en welke goede eigenschappen een kind heeft waarmee zijn leren verbeterd kan worden. Er achter komen dat je op verschillende manieren kunt leren en dat leren ook heel leuk kan zijn.

Daarnaast biedt Bijdehand ook training op gebied van weerbaarheid voor pubers en/of ouders en voorbereiding op eindexamen.

….. helpt je een stap verder op weg