agenda schooljaar 2021/2022

DOOR COVID 19 GEEN GROEPSTRAININGEN, ALLEEN INDIVIDUELE TRAJECTEN

Training ‘Ik leer leren’ voor brugklassers najaar 2020

aanmelden reeds mogelijk

groepstraining :  min. 3 – max.  6 deelnemers*

  • 5 bijeenkomsten van 1,5 uur aanvang na herfstvakantie
  • dinsdagavonden 18.30 – 20.00 uur (bij voldoende aanmeldingen is ook een andere avond mogelijk)

*Individuele trajecten kunnen doorlopend ingepland worden.

 

Training voorbereiding eindexamen middelbaar scholieren 2021

In maart en april 2021 worden speciale trainingen gepland ter voorbereiding op de landelijke eindexamens die plaats vinden van 17 mei t/m 1 juni 2021.  De training bestaat uit 3 bijeenkomsten die individueel maar ook in een groep (max. 4 deelnemers) te volgens zijn. Hoofdthema’s zijn: je mindset, je behoefte en je aanpak.

Aanmelden en/of vragen?    info@bijdehand.cc / 06 – 577 11 480 of Facebook button op deze site

 

Training ‘Ik leer leren’ voor leerlingen groep 8 / voorbereiding op middelbare school 2021 – 2022 

groepstraining* : min. 3 – max. 6 deelnemers

  • woensdag 5 mei 14.00 uur – 15.30 uur
  • woensdag 12 mei 14.00 uur – 15.30 uur
  • woensdag 29  mei 14.00 uur – 15.30 uur
  • woensdag 26  mei 14.00 uur – 15.30 uur
  • woensdag 2 juni 14.00 uur – 15.30 uur

*Bij voldoende aanmeldingen is een groepstraining ook op andere data/tijdstippen mogelijk. Individuele trajecten kunnen doorlopend ingepland worden.